Kopřivnická hymna
Provozovatel Kulturního domu Kopřivnice, Cestovní kancelář Agentura FOX s.r.o., vyhlásil v září 2010 soutěž, jejímž výsledkem měl být vznik kopřivnické hymny. Hymna by se měla využívat při oslavách města a při různých hudebních akcích. Uzávěrka soutěže byla 17. prosince 2010. Do této soutěže se přihlásilo pět autorů, jedním z nich jsem byl i já.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na Obecním plese Města Kopřivnice dne 29. ledna 2011. Vítězem se stal Karel Polach, kterému bych chtěl tímto poblahopřát. Vítězná skladba "Ahojte" je zveřejněna na stránkách KDK http://www.koprivnice.eu// i na stránkách města http://www.koprivnice.cz//.


Byl jsem požádán, zda bych mohl zveřejnit svou nahrávku, kterou jsem do soutěže o kopřivnickou hymnu poslal, aby se s ní mohla seznámit i veřejnost. Vzhledem k tomu, že již byly zveřejněny všechny ostatní nahrávky, přidávám i tu svoji:

KOPŘIVNICE MÁ

Tam před Beskydama Bílá hora ční
Červený kámen s ní
Pod nimi nádherně rozkvétá
Kopřivnice má

V zimě jen tiše spí
Na jaře zelená se
Město kouzelné
V létě otevře náruč svou
Pro všechny hosty své

Tam mezi horama, Kopřivnice má
Městečko jako květ
Rodáky, motory proslulý
Kopřivnický svět
 


Čím jsem se při tvorbě hymny řídil?

 • Definicí toho, co má vzniknout: hymna je slavnostní píseň nebo hudební skladba, tvořící jeden z možných symbolů státu, národa, politického hnutí nebo sportovní organizace (viz wikipedie). Potažmo chápu, že v případě hymny města by to měl být i symbol města.
   
 • Melodie by měla být tak jednoduchá a pochopitelná, aby ji mohl každý zazpívat.
   
 • Skladba by měla být vytvořena tak, aby mohla být interpretována jak instrumentálně (symfonický orchestr, dechový orchestr, ...), tak se zpěvem.
   
 • Text hymny města by měl charakterizovat samotné město, jeho slávu, rodáky, popř. místo, kraj, zemi.
   
 • Délka hymny by měla být asi jedna minuta, aby nemusela být při interpretaci zkracována. V případě obsáhlého textu je hymna členěna do více slok, v případě potřeby se zpívá jen sloka první.
   
 • Charakter městské hymny by měl být takový, aby mohla být interpretována při událostech města, např. oslavy města, předávání ocenění, titulů a vysvědčení, vyhlašování sportovních soutěží, zahajování oficiálních akcí spojených s městem.

Do soutěže jsem poslal pouze instrumentální verzi skladby spolu s textem a notovým zápisem. Pozapomněl jsem, že v porotě budou i laici, kterým notový zápis nic neřekne, že působivější je zpívaná nahrávka. Příště to třeba bude jinak.

Co jsem byl rozhodnut udělat v případě výběru mé skladby za oficiální hymnu Města Kopřivnice:

 • Natočit instrumentální verzi ve studiu.
   
 • Požádat Pěvecké sdružení Kopřivnice o spolupráci při pořízení zpívané verze.
   
 • Darovat autorská práva na hymnu Městu Kopřivnice.

... poznámky na závěr:

Objevila se spousta připomínek, že byla vyhlášena soutěž o hymnu, ale veřejnost nebyla seznámena se všemi zaslanými nahrávkami. Myslím si, že pokud to nebylo předem dáno, je na vyhlašovateli, jakým způsobem soutěž, její průběh, vyhodnocení a zveřejnění probíhá.

Nechci zpochybňovat ani výsledky, ani rozhodnutí jednotlivých porotců. Jiná porota by možná dospěla k jinému výsledku, ale ve světě umění se těžko poměřuje nepoměřitelné.

Až život ukáže, jestli tato soutěž měla smysl ...

 

Ivo Kunčar
www.ivokuncar.cz